Back

DEČAK | BOY

Skulptura pravljena specifično za prostor u kome je postavljena.

Ideja je povezivanje skulpture i posmatrača samim pokretom i prstima šake koji pokazuju na gore i pozivaju na interakciju-dodir. Skulptura "Dečak" nastala je iz ideje o nadi i veri koju možemo pronaći u sebi, sugeriše na sanjarenje kakvu deca imaju, divljenje nečemu što je iznad, budnost mašte i večnu radoznalost. Postavlja zadatak povezivanja sa drugim bićem, kao i sveta iznad nas. Alegorija na čoveka postavlja nam pitanje - " O čemu sanjamo?", dok materijalom i efektom patine bronze sugeriše na prolaznost vremena i reakciju na atmosferske prilike-oksidaciju. Zapečaćen u prostoru, (čovek) budno sanja i zauvek je slobodan.

Dimenzije 140x50x40cm

2022