Atelje & Galerija 5

Atelier galery 5

O Ateljeu

Sve je počelo 2019. godine iz moje lične želje da imam ugodan, inspirativan prostor za sebe da kreiram i izlažem svoje radove. Pokrenula sam projekat "Atelje i galerija 5" u Beogradu i ubrzo te godine počela sam da podučavam u oblastima crtanja, slikanja i vajanja. Učenici su bili veoma talentovani i odlučili smo da napravimo završnu "najbolje od" izložbu u maju 2020. Od tada sam organizovala nekoliko grupnih i individualnih izložbi i projekata, dajući akcenat na izlaganju u istom prostoru u kom smo radili a rezultiralo je dinamičnim okruženjem i ljudima dalo utisak o tome kako izgleda rad u ateljeu umetnika.

O časovima

Časovi crtanja i slikanja su podeljeni u dve grupe: Srednja: Za srednjoškolce koji se spremaju za ispit u umetničkoj školi, ovo je savršeno vreme da završe i vežbaju što više mogu. Časovi obično traju do 4 sata dnevno i održavaju se 2 puta nedeljno, 8 puta mesečno. Počinjemo od uobičajenog vežbanja mrtve prirode i, ako je potrebno, nastavljamo na proučavanje ljudske figure i portreta sa živim modelima koji poziraju. Ideja ovih grupa je da se oslone na osnove o proporcijama, simetriji, kompoziciji i svim elementima koje jedan rad treba da ima. Hobi grupe se stvaraju spontano i stvaraju dela slobodnijeg oblika dok se i dalje fokusiraju na osnove. Cene su kao mesečna školarina za obe grupe počev od 150e za crtanje i slikanje sa materijalom i opremom obezbeđenim u ateljeu.

Atelier galery 5 painting lesson
Atelier galery 5

Časovi vajanja su usmereni na studije portreta, kao i na ornamente, reljefe i skulpture malog formata. Prvo počinjemo sa glinenim modelom koji radimo obično preko 2 nedelje, zatim model izlivamo u gips sledeće nedelje (prave se pozitivni i negativni kalupi) i pravimo patinu i retuširamo komad u 4. nedelji, dakle u mesec dana učenici prolaze kroz proces stvaranja od nule i na kraju imaju gotov komad koji nose kući. Materijal je obezbeđen u ateljeu i sav potreban alat. Časovi vajanja takođe traju 4 sata dnevno, 2 puta nedeljno i 8 puta mesečno. Cena se kreće od 200e mesečno. Koncept je rad u malim grupama do 5 ljudi kako bi svi imali dovoljno prostora, kao i fokusiranje na svakog učesnika pojedinačno uz njihove sposobnosti i želje.

Atelier galery 5 painting lesson
Atelier galery 5